Home Prof. Dr. Manfred Hauke
Prof. Dr. Manfred Hauke

Svenska


---, Gud fader eller Gud moder? En granskning av feministisk teologi, Örebro 1998.

---, "Pa väg mot det Androgyna. Nagot om feminitteologins budskap och mal":
Svensk Pastoraltidskrift Jg. 33, Nr. 22-24 (1991) 372-377; 392-395; 413-420.